REFERENCE

   ODBORNÉ STUDIE A POSUDKY V OBLASTI KALKULACE NÁKLADŮ

      Doporučení pro objednatele dopravních služeb v přepravě cestujících (2019)
      OBJEDNATELÉ DOPRAVY: odborná studie zaměřená na vyhodnocení výběrových řízení na autobusového dopravce

      Kalkulace nákladů na zdravotnickou dopravní službu (2019)
      ZDRAVOTNICTVÍ: odborná studie pro Asociaci dopravních služeb ve zdravotnictví

      Vyčíslení skutečné škody a ušlého zisku při přepravě stavebního materiálu (2018)
      SOUDNICTVÍ: znalecký posudek pro Obvodní soud pro Prahu 10

      Stanovení nákladových tarifů za přepravu stavebního materiálu podle tarifní vzdálenosti (2018)
      STAVEBNICTVÍ: odborná studie pro společnost ÚRS Praha, a.s.

      Parametrický model ceny za silniční nákladní přepravu (2018)
      PŘEPRAVCI: odborná studie pro společnost ShipVio

      Kalkulace nákladových položek v rámci Výchozího finančního modelu pro DP České Budějovice (2018)
      MHD: konzultace v oblasti stanovení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti

      Klíčování prokazatelné ztráty vyplývající z dopravní obslužnosti v oblasti Rudná u Prahy (2016)
      IDS: odborná studie pro ROPID

      Kalkulace nákladů na zásobování obchodního řetězce (2016)
      LOGISTIKA: konzultace stanovení nákladů společnosti AutoBeta s.r.o.

      Kalkulace orientačních minimálních nákladů v taxislužbě v Praze (2015)
      TAXI: odborná studie pro Asociaci koncesionářů v taxislužbě

      Obvyklá cena dopravního výkonu v MHD Česká Lípa (2015)
      SOUDNICTVÍ: znalecký posudek pro Okresní soud v České Lípě

      Nákladový index silniční nákladní dopravy (2015)
      DOPRAVCI: metodika a webová aplikace Indexcesmad.cz

      Metodika kalkulace nákladů v silniční dopravě (2012 - 2014)
      SDRUŽENÍ DOPRAVCŮ: za odborného přispění SAČM, ke stažení ZDE

      Posudky cenových nabídek na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji (2014)
      OBJEDNATELÉ DOPRAVY: 4 odborné posudky pro Liberecký kraj

      Stanovení minimální ceny dopravního výkonu v rámci dopravní obslužnosti Libereckého kraje (2014)
      VEŘEJNÁ SPRÁVA: odborná studie pro Liberecký kraj

      Stanovení nákladových tarifů společnosti provozující odtahové služby (2011)
      ODTAHOVÉ SLUŽBY: konzultace stanovení nákladových tarifů odtahové služby Titlbach


 
   OSTATNÍ AKTIVITY V OBLASTI KALKULACE NÁKLADŮ

      Software CosTra - Cost of Transportation (2022)
      software pro kalkulaci nákladových tarifů a nákladů za přepravu

 


   
   PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:

      Kalkulace nákladů v dopravě
      Ceny a náklady v silniční dopravě
      Podniková ekonomika

      pro ČESMAD Bohemia, Hospodářskou komoru ČR, SAČM, ČVUT FD, VUT FAST
            Nakladatelství Verlag Dashofer, Nakladatelství FORUM, VŠ Palestra aj.

 

   
   OSTATNÍ ČINNOSTI:

      moderování odborných konferencí

      pro Sdružení autodopravců Čech a Moravy (SAČM)


 
   PŘEHLED PUBLIKACÍ A AKTIVIT předkládaný v rámci habilitačního spisu (sestavený k 1.1.2018)